Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Życzenia Prezesa ZNP

22 czerwca 2021

Żegnamy wyjątkowy i niezwykle trudny dla wszystkich rok szkolny. W tym czasie przez wiele miesięcy uczyliśmy się i pracowaliśmy zdalnie. Kiedy wracaliśmy do pracy i nauki stacjonarnej, musieliśmy mierzyć się z trudnościami i zagrożeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa.

Za ten wielki wysiłek, który wszyscy włożyli w zdalną edukację (a także w kształcenie stacjonarne w reżimie sanitarnym), chcę bardzo podziękować Nauczycielom i Dyrektorom, a także Uczniom i Rodzicom. Podziękowania kieruję także do Pracowników szkolnej oraz przedszkolnej administracji i obsługi za pracę w tym niełatwym czasie.

Jesteśmy tym rokiem zdalnej nauki po prostu zmęczeni. Dlatego życzę Wam, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, dobrego odpoczynku, byśmy mogli zacząć nowy rok szkolny z nowymi siłami!

Dobrych i bezpiecznych wakacji!

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

w tym czasie odwiedzajcie naszą stronę internetową znp.edu.pl, czytajcie Głos Nauczycielski dostępny również w formie elektronicznej, śledźcie informacje w mobilnej aplikacji ZNP na telefon.

Zachęcam Was do tego, ponieważ pod względem legislacyjnym te wakacje nie zapowiadają się spokojnie: resort edukacji zamierza wprowadzić kontrowersyjne zmiany w wielu obszarach.

MEiN chce zmienić status zawodowy nauczycieli, nadzór pedagogiczny, ograniczyć autonomię szkół i wprowadzić rozwiązania w zakresie edukacji włączającej, które budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli.

Będziemy potrzebowali Waszego wsparcia i zaangażowania, bo czeka nas pracowite lato. Bądźmy razem!

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP