Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

SEKCJE

SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

PRZEWODNICZĄCA – MAŁGORZATA SZCZEPANIAK

DYŻUR W BIURZE -środa  11.00-15.00  piątek 9.00.-12.00

SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW

 

 

PRZEWODNICZĄCA – MARIA TKOCZ

DYŻUR W BIURZE – środa 10.00-14.00  czwartek 11.00-15.00

Przewodnicząca Sekcji Maria Tkocz zaprasza na kawę lub herbatę oraz „pogaduchy” w miłej atmosferze do siedziby ZNP  w czwartki

-Wodzisław Śl.  ul.Jastrzębska 136.

Proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkania -tel: 502326034

Przypominamy także członkom SEiR że w ramach składki członkowskiej mają prawo do:

-zapomóg losowych

-zasiłków statutowych

-dofinansowania do wycieczek i imprez okolicznościowych

-porad prawnych

-jubileuszowych urodzin

-zniżek sanatoryjnych i na przejazd PKP

-pomocy koleżeńskiej

Emeryci-członkowie ZNP mogą wpłacać składkę członkowską  na rok- w siedzibie biura najlepiej w godzinach pracy przewodniczącej Sekcji lub  na konto:

ZNP ODDZIAŁ MIĘDZYGMINNY W WODZISŁAWIU ŚL. UL.JASTRZĘBSKA 136 , 44-304 WODZISŁAW ŚL.

NR KONTA: 87 1500 1214 1212 1009 3982 0000

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Rybniku

w tytule: składka SEiR za rok lub miesiące się wpłaca, imię i nazwisko wpłacającego.

Zgodnie ze Statutem ZNP,  wysokość składki dla emerytów wynosi 0,5% dochodu netto ( np: wysokość emerytury na rękę wynosi 2tys.zł miesięcznie to składka roczna na ZNP wynosi 100zł.)

Wysokość składki jest pobierana wg oświadczeń emerytów, wzór oświadczenia dostępny na stronie :pliki do pobrania

Składka powinna być uregulowana do końca czerwca br.

 

                                 RODZAJE ŚWIADCZEŃ DLA CZŁONKÓW ZNP.

wynikające z członkostwa w strukturach związku np:zasiłki statutowe, zapomogi, zapomogi z Funduszu „Senior”

świadczenia z zakładu pracy np:  fundusz ZFŚS, fundusz zdrowotny dla nauczycieli także emerytowanych

świadczenia z pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji materialnej ,ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania np: świadczenia pieniężne, zasiłki stałe lub okresowe lub celowe, świadczenia niepieniężne np: pomoc rzeczowa ,usługi opiekuńcze itp

świadczenia przysługujące emerytom np:świadczenie emerytalne, trzynasta pensja, dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłki celowe itp

SZCZEGÓŁY I TRYB UDZIELANIA ŚWIADCZEN Z POMOCY SPOŁECZNEJ-INFORMACJE U PRZEWODNICZĄCEJ SEKCJI.

 

INFORMACJA DLA SENIORÓW!
>TUTAJ<