Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

SEKCJE

SEKCJA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

PRZEWODNICZĄCA – MAŁGORZATA SZCZEPANIAK

DYŻUR W BIURZE -środa 9.00-14.00  czwartek 10.00-15.00

SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW

PRZEWODNICZĄCA – MARIA TKOCZ

DYŻUR W BIURZE – środa 9.00-14.00  czwartek 10.00-15.00

Przewodnicząca Sekcji Maria Tkocz zaprasza na kawę lub herbatę oraz „pogaduchy” w miłej atmosferze do siedziby ZNP  w czwartki

-Wodzisław Śl.  ul.Jastrzębska 136.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc i sytuację epidemii proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkania -tel: 502326034

Przypominamy także członkom SEiR że w ramach składki członkowskiej mają prawo do:

-zapomóg losowych

-zasiłków statutowych

-dofinansowania do wycieczek i imprez okolicznościowych

-porad prawnych

-jubileuszowych urodzin

-zniżek sanatoryjnych i na przejazd PKP

-pomocy koleżeńskiej

Emeryci-członkowie ZNP mogą wpłacać składkę członkowską  na rok ,  na konto:

ZNP ODDZIAŁ MIĘDZYGMINNY W WODZISŁAWIU ŚL. UL.JASTRZĘBSKA 136 , 44-304 WODZISŁAW ŚL.

NR KONTA:87 1500 1214 1212 1009 3982 0000

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Rybniku

w tytule: składka SEiR za rok lub miesiące się wpłaca, imię i nazwisko wpłacającego.