Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

27 lutego 2021

Projekt rozporządzenia MEiN ws. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie przewiduje jakiegokolwiek wzrostu płac w 2021 roku!

ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia ws. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Żądamy wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w wysokości co najmniej 10% z wyrównaniem od 1 stycznia 2021 r.

OPINIA ZNP – rozp.płac.2021