Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Zapraszamy do sanatorium w Nałęczowie.

25 października 2022

SANATORIUM Nałęczów

Zarząd Śląskiej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów organizuje wyjazd

do Sanatorium w Nałęczowie

19.06-03.07.2023r.

Zgłoszenia z następującymi danymi: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer legitymacji ZNP, nr telefonu kierować na nr telefonu: 609 494 986 (Barbara Świerad).

Termin zgłoszenia do 15 stycznia 2023.

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu, a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.

Cena za pobyt będzie podana w lutym 2023r.

Wpłatę w wysokości 500 zł należy uiścić do 30.01.2023 r. na konto:

Bank Spółdzielczy Nałęczów 67 87 33 0009 0000 1821 2000 0010.

Przejazd zorganizowany, cena zależy od liczby jadących osób.

Przewodniczący Okręgowej SEiR

Zbigniew Dworecki