Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Bezpłatne telefoniczne porady prawne w PIP

3 kwietnia 2013

Bezpłatne telefoniczne porady prawne w PIP-ie,

CZWARTEK
TELEFON:   32 4230333

porad udziela Pani ILONA CENZAŃSKA-NOWAK

W pozostałe dni osobiście w Oddziale PIP – Rybnik
w godzinach 8.30 – 12.00 oraz 12.30 – 15.30