Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Szkolenie online dla nauczycieli

9 wrzesień 2021

 

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi zaprasza na szkolenie online:

„Tworzenie innowacyjnych kart pracy, pomocy dydaktycznych i publikacji w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej”

Program:

1. Zaprezentowanie i omówienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie tworzenia własnych pomocy, narzędzi oraz publikacji nauczycieli

2. Definiowanie potrzeb i/lub problemów, dla których będą projektowane rozwiązania

3. Generowanie pomysłów na ćwiczenia, zadania, zabawy, karty pracy lub pomoce dydaktyczne

4. Wykonywanie prototypów, modeli lub narzędzi i ich testowanie

5. W jakim celu, dla kogo i co chcę publikować?

6. Generowanie pomysłów na treść i formę publikacji

7. Tworzenie makiety publikacji (layout, storyboard, moodboard)

8. Jak i gdzie publikować i promować swoją twórczość

9. Projektowanie własnych kart pracy

10. Projektowanie własnych pomocy, materiałów i narzędzi

Termin: 15.09.2021 r.  godz. 17:00 – 20:00 
Cena: 90 zł (+ 23% jeżeli szkolenie nie jest finansowane ze środków publicznych)

Cena dla członka ZNP: 7zł (+ 23% jeżeli szkolenie nie jest finansowane ze środków publicznych)

Aplikacja Microsoft Teams

 

Zapisy przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy: