Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

SZKOLENIA-AWANS ZAWODOWY

14 maja 2021

ZNP ZG Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Chorzowie www.oupischorzow.pl

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO WPISANA DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO CHORZÓW

ZAŚWIADCZENIE NR 155 Z DNIA 24.04.2019

Zaprasza na szkolenia w formie WEBINARIUM

1. 18.05.2021r. godz.15.30 (wtorek) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. 19.05.2021r. godz.15.30 (środa) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

3. 20.05.2021r. godz.15.30 (środa) – Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Koszt szkolenia – 80 zł dla członka ZNP – 50 zł

Program szkoleń, czas trwania oraz szczegółowe informacje umieszczone są na stronie placówki www.oupischorzow.pl.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu należy przesłać akces mailem na adres: kontakt@oupischorzow.pl – podając imię i nazwisko, termin szkolenia oraz placówkę, w której nauczyciel pracuje. Każdy uczestnik otrzyma kartę zgłoszenia oraz instrukcję o dalszym postepowaniu lub pobrać kartę zgłoszenia ze strony www.oupischorzow.pl w zakładce webinaria i przesłać wypełnioną na adres kontakt@oupischorzow.pl

Z pozdrowieniami

Dyrektor Filii OUPiS

Ewa Niedbała