Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Senat przyjął poprawkę ZNP dot. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2022

8 styczeń 2022

5 stycznia w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2022  (druk nr 601),  w części 30 Oświata i Wychowanie.

Obecny na komisji przedstawiciel ZNP zgłosił propozycję wzrostu kwoty bazowej dla nauczycieli,  co automatycznie spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. bez konieczności dokonywania zmian w Karcie Nauczyciela.

Propozycja ZNP została przyjęta przez Komisję.