Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Sejm rozpatrzy obywatelski projekt ZNP zwiększający wynagrodzenia nauczycieli

4 grudnia 2023

Obywatelski projekt ZNP dotyczący powiązania nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce wniesiony do Sejmu w listopadzie 2021 r. został w nowej X kadencji Sejmu skierowany przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię do pierwszego czytania w Sejmie.

Inicjatywa gwarantuje wzrost wynagrodzeń nauczycieli, ponieważ wiąże średnie i zasadnicze wynagrodzenia pedagogów z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce obowiązującym w III kwartale roku poprzedzającego, dzięki czemu wynagrodzenia nauczycieli rosną automatycznie wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Należy podkreślić, że Inicjatywa Obywatelska ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” powstała w innym stanie prawnym – obowiązywał wtedy inny system awansu zawodowego. Zmianie uległa wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz stosunek zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela początkującego do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, a są to wskaźniki zawarte w treści obywatelskiego projektu ustawy.