Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Praca biura w czasie wakacji!

30 czerwca 2022

W mc lipcu i sierpniu pełnimy dyżury w biurze we wtorki i czwartki w godz.9.00-12.00.

W czasie wakacji nie przyjmujemy i nie rozpatrujemy podań o zapomogi, zasiłki statutowe, paczki dla chorych- gdyż z powodu urlopów pracowników nie odbywają się posiedzenia Sekretariatu.

Zapraszamy od września!