Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

POSTULATY ZNP

7 grudnia 2021

Negocjacje z MEiN i postulaty ZNP

Postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego:

  • Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r. w oparciu o nową podwyższoną kwotę bazową (proponujemy wzrost kwoty o ok. 700 zł)

Propozycje ZNP dot. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.

Kwota bazowa 4238 zł, tj. wzrost o 16,5% w stosunku do obecnej (3538 zł):

1) nauczyciel stażysta 100 proc. kwoty bazowej, tj. 4238 zł;

2) nauczyciel kontraktowy 111 proc. kwoty bazowej, tj. 4704 zł;

3) nauczyciel mianowany 144 proc. kwoty bazowej, tj. 6100 zł;

4) nauczyciel dyplomowany 184 proc. kwoty bazowej, tj. 7798 zł.

  • Zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022
  • Rozpoczęcie prac w Sejmie nad Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą “Godne płace” dot. powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce “
  • Wznowienie prac nad Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą “Pensje nauczycieli z budżetu” dot. finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa
  • Odrzucenie zmian w projekcie nowelizacji prawa oświatowego (tzw. lex Czarnek)
  • Odrzucenie zmian proponowanych przez MEiN w pragmatyce nauczycielskiej (minister Czarnek proponuje m.in. podniesienie pensum o 4 godziny i wprowadzenie 8 godzin „karcianych”)
  • Przywrócenie nauczycielom prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę.