Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Pogotowie protestacyjne!

29 sierpnia 2022

Plakat dla nauczycieli:
znp_pogotowie protestacyjne_druk_nauczyciele_a4

Plakat dla rodziców:
znp_pogotowie protestacyjne_druk_rodzice_a4