Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Podsumowanie ankiet dla nauczycieli z powiatu wodzisławskiego

3 październik 2019

Do biura wpłynęły ankiety z 30 placówek.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie:

Analiza kwestionariusza