Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Plakat zachęcający do wstąpienia do ZNP

25 sierpnia 2022

znp powrot