Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

List prezesa ZNP z okazji nowego roku szkolnego 2019/2020

3 września 2019

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020, który niestety, będzie wyjątkowo trudny dla nas wszystkich. Rząd zamiast poprawić warunki nauki i pracy, swoją nieprzemyślną reformą pogorszył sytuację w wielu placówkach i eksperymentuje na uczniach, bo mamy:

>> przepełnione szkoły, korytarze, sanitariaty;

>> zajęcia na korytarzach i w szatniach;

>> szkoły pracujące na dwie i trzy zmiany;

>> lekcje nawet do godz. 19.30;

>> problem z kadrą nauczycielską, ponieważ nauczyciele – często ci najlepsi – odchodzą z pracy.

Taka będzie codzienność od września w wielu szkołach. Rząd nie spełnił postulatów środowiska, które miały na celu przede wszystkim poprawę sytuacji dzieci i szans na kształcenie w dobrych warunkach. Nasze postulaty z programu „Szkoła na szóstkę” dotyczą:

>> wzrostu nakładów na edukację do 5 proc. PKB;

>> odchudzenia podstaw programowych (w tym lekki tornister);

>> kształcenia umiejętności zamiast nauki pamięciowej;

>> zmniejszenia biurokracji w szkołach;

>> zwiększenia autonomii szkół i nauczycieli;

>> wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

To my, nauczyciele i rodzice, walczymy o dobrą edukację. I to my będziemy mierzyć się codziennie z problemami wywołanymi przez polityków. Dlatego dziękuję nauczycielom i rodzicom w całej Polsce. Dziękuję, że jesteście, walczycie i pracujecie. Wiemy, że możemy liczyć na siebie nawzajem.

 

Z okazji nowego roku szkolnego uczniom życzę dobrej edukacji, a nauczycielom i pracownikom szkolnej administracji i obsługi satysfakcji z pracy w dobrych warunkach!

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP