Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

KONKURS NAUCZYCIEL ROKU 2023 ORAZ NAUCZYCIEL JUTR@

17 maja 2023

Tygodnik Głos Nauczycielski ogłosił kolejną edycję konkursu!

– Nauczyciele i nauczycielki z pasją, z niezwykłą osobowością, wyjątkowi i cenieni w swoim środowisku! Chcemy Was poznać i nagrodzić! Już po raz 21. rusza Konkurs Nauczyciel Roku! Ogłaszamy także Konkurs Nauczyciel Jutr@ organizowany po raz trzeci przez Głos Nauczycielski i Fundację Orange – czytamy na stronie Głosu.

– Niezwykłość Konkursów Nauczyciel Roku oraz Nauczyciel Jur@ polega na tym, że udaje się włączyć w naszą inicjatywę wiele wybitnych osobistości, w tym także ze świata kultury i polityki. Szczycimy się, że nasze Konkursy jednoczą wokół edukacji ludzi o różnych poglądach, dowodząc że o szkole i nauczycielach można rozmawiać ponad podziałami – pisze Głos.

Obydwa Konkursy rozstrzyga Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego. W Konkursie Nauczyciel Roku zgodnie z regulaminem wybiera trzynastkę finalistów. Spośród nich jedna osoba otrzymuje tytuł Nauczyciela Roku dwie osoby Wyróżnienia, a pozostała dziesiątka zostaje Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku. Celem konkursu jest promowanie świetnych nauczycieli, którzy są autorytetami w swoich środowiskach, pasjonatów, ludzi zaangażowanych w podnoszenie jakości edukacji – znakomitych dydaktyków, ale i wychowawców.

W tym roku już po raz trzeci zostanie rozstrzygnięty Konkurs Nauczyciel Jutr@, organizowany przez Głos wspólnie z Fundacją Orange. Jury wybierze piątkę finalistów, którzy wyróżniają się otwartą postawą na prowadzenie zajęć opierających się na dialogu, angażujących metodach, dążą do podnoszenia swoich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych oraz korzystają z nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawsze i inspirujące zajęcia. Spośród nich zostanie wybrany Nauczyciela Jutr@.

Gala Finałowa odbędzie się 10 października 2023 r.

Konkursy w pigułce, czyli jak zostać Nauczycielem Roku i/lub Nauczycielem Jutr@

>> Uczestnikiem Konkursów Nauczyciel Roku 2023 i Nauczyciel Jutr@ może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych), stopień awansu zawodowego, specjalność i staż pracy.

>> Kandydatów na Nauczyciela Roku 2023 i Nauczyciela Jutr@ mogą zgłaszać m.in. dyrekcje placówek, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Można też samemu zgłosić swoją kandydaturę.

>> Wymogiem formalnym jest wypełnienie formularza i napisanie uzasadnienia wniosku oraz przedstawienie osiągnięć nauczyciela, zarówno tych, które można zmierzyć i policzyć, jak i tych, których nie da się przełożyć na liczby i procenty. >> Na zgłoszenia do Konkursu Nauczyciel Roku 2023 redakcja czeka do 8 września 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego). Formularz wraz z załącznikami trzeba wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2023”. W przypadku Konkursu Nauczyciel Jutr@ zgłoszenie online trzeba wypełnić i wysłać do 10 września 2023 r. do północy.

>> Udział w jednym Konkursie nie wyklucza możliwości udziału w drugim. Można zatem startować w jednym z nich lub w obydwu!

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2023 wraz z formularzem zgłoszeniowym na: glos.pl/nauczycielroku (kontakt: [email protected])

>> Regulamin Konkursu Nauczyciel Jutr@ wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego na: glos.pl/nauczycieljutra (kontakt: [email protected])

Źródło: www.glos.pl