Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

KONKURS LITERACKI DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

26 listopada 2020

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO ODDZIAŁ
W CHORZOWIE
OGŁASZA

XIII

KONKURS LITERACKI DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

o zasięgu okręgowym

pod hasłem

Świat się zatrzymał – pora pandemii”

  1. CELE KONKURSU

– integracja osób ze środowiska parających się twórczością literacką;

– odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych tekstów literackich;

– inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej;

– stwarzanie piszącym pracownikom oświaty możliwości szerszej prezentacji twórczości;

  1. ZASADY UCZESTNICTWA

1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno członkowie ZNP, jak i osoby nie zrzeszone.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej lub obu kategoriach:

– poezja (zestaw 3 wierszy)

– proza (do 5 stron maszynopisu)

3.Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane
w innych konkursach.

4.Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie, w 4 egzemplarzach)

OPATRZONE GODŁEM (pseudonimem), należy nadesłać pod adres:

ZNP, 41 – 500 Chorzów, ul. Mielęckiego 44

5.Na kopercie należy umieścić dopisek „KONKURS LITERACKI”.

6.Nazwisko, imię, dokładny adres domowy, telefon, oraz nazwę i adres zakładu pracy należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

7.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

  1. TERMINY

1.Konkurs zostaje ogłoszony w listopadzie 2020 roku.

2.Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 lutego 2021roku

3.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 marca 2021 roku

Wszelkich nieobjętych regulaminem informacji udziela Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chorzowie tel. 322477709, kom. 605400156 VPN 156,
e- mail – [email protected]

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Prezes Oddziału ZNP w Chorzowie

Ewa Niedbała