Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Komunikat ZNP po spotkaniu w MEiN dot. wcześniejszej emerytury dla nauczycieli (26.04.2023)

27 kwietnia 2023

26 kwietnia br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie dotyczyło wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Związek reprezentowali: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

Podczas spotkania resort edukacji przedstawił (do dyskusji) założenia wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, tj.:

1.            Warunki nabycia prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej:

2.            Naliczenie świadczenia emerytalnego na nowych zasadach.

3.            Możliwość podjęcia pracy w jednostkach systemu oświaty na część etatu za zgodą kuratora oświaty.

4.            Termin, od którego poszczególne roczniki nauczycieli będą mogły przejść na emeryturę nauczycielską:

5.            Uchylenie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.