Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Jak COVID-19 zmienił związkową pracę?

19 maja 2020

W czasie społecznej izolacji i w dobie zdalnego kształcenia ZNP wykorzystuje do związkowej pracy najnowsze technologie. Porady prawne online, wideokonferencje, mobilna aplikacja. To tylko niektóre z nich!

Dowiedz się więcej – pobierz PLAKAT “Komunikacja-ZNP_plakat”.