Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Informacje po rozmowach z MEiN.

22 październik 2021

Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.)

Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”. 

MEiN natomiast zaproponował:

– spotkanie dwustronne (tylko resort i związki zawodowe bez samorządów)

– spotkanie szefów central związkowych z premierem na temat płac,

– koncepcję wcześniejszych emerytur z art. 88 Karty Nauczyciela, ale bez przedstawienia warunków, na jakich zasadach: starych czy obecnych (UWAGA: zaproponowano emerytury tylko dla tych, którzy do roku 2013 spełnili warunki określone w art. 88 KN w zakresie stażu pracy).

Opinie związków zawodowych do dzisiejszych propozycji MEiN zostaną przedstawione do 5 listopada br.

21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na:

Wywiad z wiceprezesem ZG ZNP Krzysztofem Baszczyńskim po rozmowach 22.10.2021: 

https://glos.pl/po-spotkaniu-zespolu-ds-statusu-w-mein-sa-nowe-propozycje-ws-karcianek-beda-rozmowy-dwustronne-w-sprawie-wynagrodzen

Głos Nauczycielski opisuje propozycje MEiN z 22.10.2021 TUTAJ.