Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Informacja dla emerytów-członków ZNP

14 maja 2022

Emeryci-członkowie ZNP mogą wpłacać składkę członkowską  na rok- w siedzibie biura najlepiej w godzinach pracy przewodniczącej Sekcji lub  na konto:

ZNP ODDZIAŁ MIĘDZYGMINNY W WODZISŁAWIU ŚL. UL.JASTRZĘBSKA 136 , 44-304 WODZISŁAW ŚL.

NR KONTA: 87 1500 1214 1212 1009 3982 0000

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Rybniku

w tytule: składka SEiR za rok lub miesiące za które się wpłaca, imię i nazwisko wpłacającego.

Zgodnie ze Statutem ZNP,  wysokość składki dla emerytów wynosi 0,5% dochodu netto ( np: wysokość emerytury na rękę wynosi 2tys.zł miesięcznie to składka roczna na ZNP wynosi 100zł.)

Wysokość składki jest pobierana wg oświadczeń emerytów.

Wzór oświadczenia:
Oświadczenie o wysokości emerytury dla rencistów i emerytów

Składka roczna powinna być uregulowana do końca czerwca br.