Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Dane do faktury ZNP Wodzisław Śl.

23 listopada 2020

Nabywca:

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

ul.Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

nip:526 000 18 84

Odbiorca:

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śl.

ul.Jastrzębska 136

nip:526 000 18 84