Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Biurokracja w szkołach- wyniki ankiety.

13 czerwca 2022

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził pod koniec maja 2022 r. ankietę online dotyczącą biurokracji w szkołach. Oto wyniki, które zostały przesłane ministrowi edukacji 10 czerwca 2022 r.:

                                                    LIST ZNP DO MEiN

Pan Przemysław Czarnek

                                                Minister Edukacji i Nauki

W związku z pismem wysłanym w przez resort edukacji w dniu 16 listopada 2021 roku do dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących szkoły i placówki dotyczącym ograniczenia obowiązków nauczycieli związanych z dokumentowaniem ich pracy – nadmiarem biurokracji, Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w dniach od 29 marca do 31 maja ankietę online dotyczącą biurokracji w szkołach. Odpowiedziało 10 620 ognisk ZNP. Zadano w niej cztery zamknięte pytania. Odpowiedzi na nie przedstawiają się następująco:

–  84,3% nauczycieli jest znana treść pisma resortu edukacji dotycząca odbiurokratyzowania pracy szkół/placówek,

– 79,1% respondentów odpowiedziało, że treść pisma, w którym opisano formy odbiurokratyzowania pracy w szkołach /placówkach nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i nie wpłynęły na zmniejszenie biurokracji,

– 42% respondentów stwierdziło, iż obszar szkoły dydaktyczny i wychowawczy generują nadmierną biurokrację,

–  96,6% nauczycieli widzi potrzebę kontynuowania przez ministerstwo działań w celu dalszego odbiurokratyzowania pracy szkół/placówek,

Podsumowując wyniki ankiety stwierdzamy, iż znacząca liczba respondentów odpowiedziała, że wysłane pismo do szkół i placówek dotyczące form odbiurokratyzowania pracy szkoły nie wpłynęło na zmniejszenie biurokracji.

Wnioskujemy w związku z powyższym, aby resort edukacji podjął działania w celu opracowania zestawu dokumentów niezbędnych w pracy szkoły wynikających z przepisów prawa.

Związek deklaruje chęć współpracy w tym zakresie.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP