Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

Apel Prezesa ZNP do Rodziców!

1 września 2022

 

Szanowni Rodzice!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny protestacyjnym akcentem – uruchamiamy pogotowie protestacyjne w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, bo zależy nam na naszych uczniach i uczennicach, na dobrej edukacji, na jakości kształcenia i wysokim prestiżu naszego zawodu! Nie chcemy odchodzić z pracy, bo kto będzie wtedy uczył?

Protestujemy, bo rząd jest głuchy na nasze propozycje i nie wprowadza koniecznych zmian, jak np. odchudzenie podstawy programowej czy zwiększenie nakładów na publiczną edukację.

Edukacja jest najważniejsza. Bez nauczycieli nie ma edukacji!

Bądźcie z nami. Łączy nas troska o edukację uczniów i uczennic!

Koleżanki, Koledzy!

Uruchamiamy pogotowie protestacyjne, bo zależy nam na jakości kształcenia i wysokim prestiżu naszego zawodu! Tymczasem warunki nauki i pracy w szkołach pogarszają się, a status społeczny i finansowy nauczycieli oraz pracowników oświaty obniża się mimo naszych starań.

Nasze pensje pochłania galopująca inflacja. Niskie wynagrodzenia w połączeniu z drożyzną sprawiają, że coraz trudniej utrzymać się z nauczycielskiej pensji. Wysokie rachunki płacimy co miesiąc, a rząd nie ma dla naszego środowiska żadnych propozycji na ten rok. Dlatego rozpoczynamy pierwszy etap protestu w oświacie!

Bądźmy razem!

Moc jest z nami, bo edukacja jest najważniejsza!

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP