Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

ODBIÓR ZASIŁKÓW I ZAPOMÓG

18 maj 2012

Prosimy członków ZNP o odbiór
przyznanych zasiłków statutowych

MAKSYMALNIE DO 3 MIESIĘCY OD DATY ICH PRZYZNANIA!!!